wakacje.jpg
ubezpieczenie_edited.jpg
ubezpieczenieekuz.png
ubezpieczenie_edited.jpg

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Najlepsza sprawdzona oferta ubezpieczenia zawierająca w zakresie zachorowanie na COVID.

Należy pamiętać, że karta EKUZ nie pokrywa wszystkich opłat które obowiązują na terenie Bułgarii jak także co ważne nie działa na terenie Serbii - kraju przez który przejeżdża wielu polaków jadąc na wakacje do Bułgarii.

Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych ma wyłączenie z chorób zakaźnych jaką jest COVID-19

Przy współpracy z najlepszym agentem ubezpieczeniowym, przygotowaliśmy dla was ofertę ubezpieczenia turystycznego które pokryje wszystkie koszty leczenia łącznie z koronawirusem, dodatkowo zapewniając dodatkową ochronę jak np. pokrycie kosztów zakwaterowania czy późniejszych lotów waszych osób towarzyszących. Ubezpieczyciel to renomowane Towarzystwo Ubezpieczeniowe co ważne działające na terenie Polski jak i Bułgarii.

UBEZPIECZENIE ZAPEWNIA OCHRONĘ:

 • Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia powstałe w związku z nagłym zachorowaniem, następstwami choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem w trakcie podróży. 

 • Suma ubezpieczenia to nawet 1 000 000 zł.

 • Pełny pakiet usług assistance jest bezpłatnie dołączony do   zakresu podstawowego.

 • Gwarantujemy nielimitowany:

 • Transport ubezpieczonego, w tym transport zwłok bez względu na przyczynę zgonu

 • Poszukiwanie i ratownictwo w górach, na lądzie i na wodzie. 

 • Pozostałe usługi są świadczone do sumy 1 000 000 zł – w ich ramach otrzymasz m.in.:

 • pomoc tłumacza języka angielskiego podczas pobytu w szpitalu

 • przedłużenie ochrony o 48 godzin w razie np. odwołanie lotu, czy strajku pracowników przewoźnika,

 • zastępczego kierowcę, gdy zdrowie nie pozwala Ci na prowadzenie  samochodu.

 OPCJONALNIE:

 • NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 • Stały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 • Ubezpieczenie można zawrzeć nawet na 100 000 zł.

 • BAGAŻ PODRÓŻNY

 • Ochroną obejmujemy przedmioty osobistego użytku (wraz z walizkami, torbami, plecakami) i sprzęt sportowy.

 • Oznacza to, ze wszystkie rzeczy służące do użytku podczas podróży są objęte ochroną ubezpieczeniową (z wyjątkiem krótkiego katalogu wyłączeń np. dzieła sztuki, instrumenty muzyczne). Umowę można zawrzeć na max sumę ubezpieczenia 10 000 zł.

 • Wypłacamy odszkodowanie za m.in. utratę bagażu wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, czy  wypadku środka komunikacji, a także uszkodzenie lub zniszczenie bagażu wskutek zdarzenia losowego lub nieszczęśliwego wypadku potwierdzonego dokumentacja medyczną.

 • Ponadto zwracamy wydatki na zakup odzieży i przyborów toaletowych w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez zawodowego przewoźnika lotniczego licząc od 5-tej godziny od chwili przylotu do celu podróży.

 • Dodatkowo zwracamy wydatki poniesione na zakup posiłku, noclegu, czy przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku w związku z udokumentowanym opóźnieniem lub odwołaniem lotu.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

 • W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej odpowiadamy za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone podczas podróży, w tym również w mieniu stanowiącym wyposażenie hotelu, apartamentu, ośrodka turystycznego, kwater prywatnych.

 • Ubezpieczenie to można zawrzeć nawet na sumę 1 000 000 zł.

 • KONTYNUACJA LECZENIA POWYPADKOWEGO W RP

 • Ubezpieczenie to obejmuje koszty leczenia do sumy 5 000 zł oraz koszty rehabilitacji związane z nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce poza granicami RP – tu limit wynosi 500 zł.

 • ZNIESIENIE UDZIAŁU WŁASNEGO W WYNAJĘTYM SAMOCHODZIE

 • Przedmiotem ubezpieczenia jest kwota stanowiąc udział własny Ubezpieczonego określona w umowie najmu jednego samochodu, jaką Ubezpieczony pokrył we własnym zakresie w związku z wystąpieniem w nim szkody polegającej na uszkodzeniu samochodu w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego podczas podróży zagranicznej.

 • Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł.

 

                  JAK KUPIĆ UBEZPIECZENIE?

POLISY ZAWIERANE SĄ W FORMIE ZDALNEJ

WYSTARCZY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZNAJDUJĄCY SIĘ POD LINKIEM:

       ABY UZYSKAĆ RABAT 10% NALEŻY W POLU

    "Masz kod rabatowy" - wprowadzić hasło zniżkowe:

                      BULGARIAOKIEMTUBYLCA 

 

 

Jeżeli masz problem z samodzielnym zakupem ubezpieczenia napisz maila:

kontakt@bulgariaokiemtubylca.pl

CENA

Przykładowa kalkulacja na 8 dni znajduje się obok.

Cena uzależniona jest od wybranych wariantów opcjonalnych i sumy ubezpieczenia ale można założyć że waha się między 3 zł a 6 zł dziennie od osoby.