BLOG

Wjazd i zasady obowiązujące w Bułgarii w sezonie letnim 2021

29/04/2021

Dziś ogłoszono oficjalne warunki wjazdu do Bułgarii w sezonie letnim 2021

Bułgaria stawiając na bezpieczeństwo turystów jak i swoich obywateli wprowadziła następujące zasady:

Wakacje w Bułgarii spędzisz posiadając tzw Paszport Covidowy lub jeden z certyfikatów dostępnych na portalu pacjenta (IKP) lub spełniając zamiennie następujące warunki:

1. Posiadając zaświadczenie o szczepieniu dwoma dawkami szczepionki lub jedną (firmy Johnson) z datą wcześniejszą niż 14 dni przed wjazdem.
„Dokument dotyczący zakończonego programu szczepień przeciwko COVID-19. Za zakończenie schematu szczepień uważa się podanie odpowiedniej liczby dawek szczepionek COVID-19 wymienionych w załączniku nr 1 i wygaśnięcie 14-dniowego okresu od daty podania ostatniej dawki. Dokument musi zawierać nazwiska osoby zapisane alfabetem łacińskim zgodnie z dokumentem tożsamości, z którym podróżuje, datę urodzenia, daty podania odpowiednich dawek szczepionki, nazwę handlową i numer serii szczepionki przeciwko COVID-19, nazwa wytwórcy / posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, kraj, z którego zostało ono wydane oraz nazwa właściwego organu wydającego;”

2. Posiadając wynik testu antygenowego (wykonany max 48h przed wjazdem do kraju (koszt wykonania takiego testu w PL wynosi od 100 do 150 zl ) lub PCR wykonany max 72h przed wjazdem do kraju, wykonanych w laboratorium diagnostycznym. Ważne aby na teście znajdował się zapis umożliwiający odczytanie wyniku np : „Negative” lub do wyboru wynik w całości w języku angielskim. (Na końcu artykułu znajduje się spis akceptowanych testów antygenowych, chociaż z życiowego doświadczenia uważamy że mało prawdopodobne jest aby było to w Bułgarii weryfikowane – zachęcamy dla własnego spokoju o poproszenie w laboratorium o wykonanie testu z załączanej listy – każde laboratorium z którym się kontaktowaliśmy takie wykonuje. )

3. Do Bułgarii możesz wjechać także jeżeli przed datą wjazdu (max do 6 mc) zachowałeś na covid i masz na to potwierdzenie.

Dokument wykazujący pozytywny wynik testu łańcuchowej reakcji polimerazy lub szybkiego testu antygenowego na COVID-19 – dla osób chorych na COVID-19 za okres od 15 do 180 dnia od daty badania wpisanej do dokument. Dokument musi zawierać nazwiska osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie (imię i nazwisko, adres lub inne dane kontaktowe), datę badania metodą łańcuchowej reakcji polimerazy lub szybkiego testu antygenowego dla COVID-19, napisany metodą łacińską (PCR lub RAT) i wynik pozytywny (Pozytywny), umożliwiający interpretację dokumentu.

Obostrzenia dotyczą osób powyżej 12 roku życia.

Dzieci do lat 12 nie muszą posiadać testu.

Pracownicy sektora turystycznego zostaną zaszczepieni przed wakacjami.

Obostrzenia na miejscu:

Restauracje, bary, hotele, sklepy itp są otwarte!

Maseczki należy nosić w komunikacji miejskiej i w zamkniętych przestrzeniach np w sklepie. Będąc tu na miejscu nie widać żadnych utrudnień.

Zasady funkcjonowania hoteli:

W lobby, recepcji przy zameldowaniu itp powinno chodzić się w maseczce,

Posiłki także w formie all inclusive powinny być wydawane przez obsługę hotelu.

Stoliki w restauracjach powinny zostać rozstawione szerzej.

Hotele powinny być dezynfekowane odpowiednimi środkami chemicznymi.

Bielizna hotelowa powinna być prawna wg wytycznych ministerstwa.

Baseny są otwarte dla wypoczywających gości, leżaki przy basenach są rozstawione z zachowaniem bezpiecznej odległości od 1,5 do 3 m.
Obsługa hotelowa jest zobowiązana do stosowania środków ochrony osobistej.
W restauracjach ograniczono liczbę osób mogących siedzieć przy jednym stoliku. Stoły będą ustawione w odległości min. 2 metrów.
Hotele funkcjonują w formule All Inclusive, ale posiłki są podawane przez obsługę hotelu.

Zasady funkcjonowania apartamentów:

Apartamenty będą dezynfekowane specjalnymi środkami chemicznymi,

Bielizna hotelowa powinna być prawna wg wytycznych ministerstwa.

Prywatne apartamenty ze względu na swoją specyfikę w pełni niezależnych mieszkań nie mają części wspólnych dzięki czemu ryzyko jest znikome.

Transfer i procedury na lotnisku

Lotnisko zostało wyposażone w ogólnodostępne środki do dezynfekcji. Obsługa lotniska jest zobowiązana do stosowania środków ochronnych. Dezynfekowane będą urządzenia do kontroli.
Przed wejściem na lotnisko jest mierzona temperatura. Na terenie lotniska mogą przebywać wyłącznie pasażerowie.
Obowiązkowy dystans między pasażerami wyznaczają markery podłogowe.
Autokary transferowe są wyposażone w środki dezynfekujące. Kierowca jest zobowiązany do stosowania środków ochrony osobistej. Pojazdy są regularnie dezynfekowane.

Zasady funkcjonowania restauracji:

Restauracje działają w reżimie sanitarnym z szerzej rozstawionymi stolikami.

Plaże:

Leżaki na plażach, mają być rozstawione wzorem roku ubiegłego w większych odstępach a ich ceny mają zostać znacząco obniżone.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Wybierając się na wakacje wykup odpowiednią polisę ubezpieczeniową, tak jak w ubiegłym roku przygotowaliśmy dla Was polisę ubezpieczeniową od Towarzystwa Ubezpieczeniowego działającego na terenie Polski i Bułgarii, polisa zawiera ryzyko zachorowania na COVID epidemia znajduje się w zakresie.

Szczegóły pod linkiem : https://www.bulgariaokiemtubylca.pl/ubezpieczenie

Co w przypadku konieczności odbycia kwarantanny w Bułgarii?

Osoby z objawami COVID-19 podczas wakacji w Bułgarii będą odseparowane od pozostałych gości hotelowych i będą przebywać w innej części hotelu lub w przypadku takiej konieczności będą hospitalizowane. Kwarantannie podlegają wszyscy członkowie rodziny. Koszty leczenia w razie zarażenia koronawirusem na terenie kraju będą pokrywane przez prywatne ubezpieczenie zdrowotne, w graniczonym stopniu przez EKUZ lub na koszt własny turysty. Przed wyjazdem na wakacje do Bułgarii warto upewnić się, że wybrana przez nas polisa ubezpieczeniowa obejmuje koszty leczenia w przypadku zakażenia koronawirusem oraz czy ubezpieczyciel lub organizator pokryją koszty powrotu do kraju, ponieważ warunki te mogą różnić się zależnie od wybranego wariantu. Jeszcze raz polecamy wybranie sprawdzonej polisy opisanej wyżej!

Przyszło nam się zmierzyć z kolejnym rokiem wakacji innych niż te które znamy, ale nie oznacza to że te wakacje mają być gorsze, w roku ubiegłym mniejsza ilość turystów, wprowadzone standardy bezpieczeństwa spowodowały że wakacje w Bułgarii były wspaniałe!

Zapraszamy do do Bułgarii i naszych bezpiecznych wspaniałych apartamentów 🙂

https://www.bulgariaokiemtubylca.pl/apartamenty-na-wynajem

Zapewniamy pełną polskojęzyczną obsługę na miejscu.

BUŁGARIA TWOJE BEZPIECZNE WAKACJE!

To hasło tego lata, zapraszamy od 1 maja !

Pełen tekst rozporządzenia :

Od 1 maja wjazd do Bułgarii osób przybywających z Indii, Bangladeszu, Brazylii oraz krajów i terytoriów w Afryce jest czasowo zabroniony. Wyjątkiem są obywatele Bułgarii oraz osoby posiadające status stałego, długoterminowego lub długoterminowego pobytu w naszym kraju oraz członkowie ich rodzin.

Obywatele Bułgarii oraz osoby posiadające status stałego, długoterminowego lub długoterminowego pobytu na terytorium Bułgarii oraz członkowie ich rodzin przybywający z tych miejsc podlegają 10-dniowej kwarantannie. Tak zarządził Minister Zdrowia wydanym dzisiaj, 29 kwietnia. Zarządzenie określa kraje i terytoria w Afryce, które nie są objęte zakazem wjazdu do naszego kraju.
Wszystkie inne osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Bułgarii, niezależnie od ich obywatelstwa i kraju, z którego pochodzą, mogą przebywać w naszym kraju za okazaniem jednego z następujących dokumentów:
dokument dotyczący zakończonego programu szczepień przeciwko COVID-19. Za pełny harmonogram szczepień uważa się podanie odpowiedniej liczby dawek szczepionek COVID-19 wymienionych w załączniku do zamówienia oraz wygaśnięcie 14-dniowego okresu od podania ostatniej dawki;

dokument wykazujący pozytywny wynik testu łańcuchowej reakcji polimerazy ( PCR ) lub szybkiego testu antygenowego na COVID-19 – dla osób chorych na COVID-19 za okres od 15 do 180 dnia od daty przeprowadzonych badań, wpisane do dokumentu.
Obywatele Bułgarii, obywatele państw członkowskich UE, krajów Schengen i członkowie ich rodzin; obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Unii Australijskiej, Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Nowej Zelandii, Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Rwandy, Republiki Korei, Królestwa Tajlandii, Republiki Tunezji, Urugwaju Wschodniego , Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika Macedonii Północnej, Republika Serbii, Republika Albanii, Kosowo, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Republika Mołdawii, Federacja Rosyjska, Izrael, Państwo Kuwejt, Republika Białorusi oraz Republika Turcji; osoby posiadające status stałego, długoterminowego lub długoterminowego pobytu na terytorium Republiki Bułgarii oraz członkowie ich rodzin; osoby może również wjechać do naszego kraju po przedłożeniu dokumentu wykazującego negatywny wynik testu łańcuchowej reakcji polimerazy wykonanego do 72 godzin przed wjazdem do kraju lub negatywny wynik z szybkiego testu antygenowego przeprowadzonego do 48 godzin przed wjazdem do kraju udowodnić COVID-19 na dzień przeprowadzonych badań wpisanych do dokumentu. Testy na antygen przy wjeździe do kraju są dołączone do zamówienia.

Zarządzenie określa również przypadki, w których przedłożenie dokumentu wjazdu do kraju nie jest wymagane.
W przypadku, gdy obywatele Bułgarii oraz osoby posiadające status stałego, długoterminowego lub długoterminowego pobytu na terytorium Bułgarii oraz członkowie ich rodzin nie przedstawią powyższego dokumentu, podlegają 10-dniowej kwarantannie po przyjeździe do kraju. Kwarantanna może zostać zniesiona, jeśli uzyskany zostanie negatywny wynik testu łańcuchowej reakcji polimerazy na COVID-19 lub do 24 godzin po wjeździe do kraju lub po szybkim teście antygenowym.

Akceptowane testy antygenowe w Bułgarii:

źródło www. coronavirus .bg < tekst w języku Bułgarskim

Zobacz nasze kompleksy wakacyjne na wynajem w Bułgarii

Komfortowe apartamenty znajdujące się w świetnej lokalizacji oraz wyposażone w dodatkowe atrakcje (widok na morze, basen, pole golfowe) sprawią, że na pewno wakacje będą udane!

poprzednie zdjęcie
następne zdjęcie
Sprawdź wszystkie nasze kompleksy